Sprint Rooney Ranch

Sprint at Sprint Rooney Ranch, Oro Valley, AZ